Mikro Dozaj Sistemleri Micro Dosing Systems Система Микродозирования

Mikro Dozaj Sistemleri Micro Dosing Systems Система Микродозирования

Mikro Dozaj Sistemleri Micro Dosing Systems .

Endüstriyel olarak yem üretiminde şarj/parti sistemi uygulanmaktadır. Sistemin kapasitesi hesaplanırken tartım miktarı ve birim zaman içerisinde yapılan şarj/parti sayısı oldukça önemlidir. Dozajlama; rasyon içerisinde yer alan hammadde ve/veya ürünlerin belirli bir sıralama ile istenilen oranlarda tartılması işlemidir.

ALTINBİLEK Mikro Dozaj Sistemleri; düşük miktarda kullanılan vitamin, mineral vb. hammaddelerin hassas ve seri şekilde tartımını sağlamakla birlikte ihtiyaca uygun ölçülerde özel olarak dizayn edilmektedir.

Sistemi üç ana gruba ayırmaktayız.

Mikro Depolama Hücreleri

Besleme Konveyörleri

Mikro Tartım Ünitesi

Sisteme giriş için talebe bağlı olarak farklı metotlar uygulanabilmektedir. Manuel dolum, konveyörlerle taşıma, pnömatik taşıma, big-bag asma ve taşıma üniteleri ile yükleme yapılabilmektedir. Mikro depolama hücrelerinin giriş kapaklarında sensör bağlantı kitleri bulunmaktadır. Ayrıca istenmesi durumunda elektromanyetik kilit sistemleri de uygulanmaktadır.

Tartımın beslenmesinde hassasiyet ve kapasiteye bağlı olarak farklı çaplarda ve iletim hızlarında helezon konveyörler kullanılmaktadır. Her hücre çıkışında besleme zamanına ve kapasiteye uygun olarak farklı kapasitelerde helezon konveyörler üst üste de uygulanmaktadır. Helezon konveyörlerin tartım hücresi çıkışlarında pnömatik aktüatörlü kelebek vanalar yardımı ile son duruş kaçakları önlenmektedir.

Mikro tartım üniteleri kapasiteye ve hücre sayısına bağlı olarak farklı ebatlarda dizayn edilmektedir. Mikro kantarlar rijit ve dengeli yapıda üretilmektedir. Mikro kantar çıkışlarında boşaltımın seri ve kolay bir şekilde gerçekleşmesi için büyük çaplı pnömatik kapaklar veya pnömatik aktüatörlü kelebek vanalar kullanılmaktadır. Tartılan hammaddeler sisteme uygun kapasitedeki alt bunkere alınmaktadır. Daha sonra miksere veya uygun proseslere iletim için doğal akış veya U tipi konveyörler kullanılmaktadır.

Hammaddelerin doğru sıralamalar ile hassas şekilde tartılması, istenilen üretim kalitesinin sağlanmasındaki en önemli işlemdir. Doğru ve hassas tartım işlemi için mekanik ve elektroniğin kusursuz uyumu sağlanmaktadır. Ardışık olarak yapılan şarjlar göz önünde bulundurulduğu zaman, bir önceki üretimde mikro dozaj kantarının tamamen boşaltılmış olması, zaman ve kaliteli ürün anlamında önem arz etmektedir. Bunun için tasarlanan Altınbilek Mikro Dozaj Kantarlarının gövde yüzeyleri pürüzsüz ve yatayla uygun açıda dizayn edilmektedir. Altınbilek, projelerinizdeki mikro hücre sayısına ve istenilen minimum/maksimum tartım kapasitelerine bağlı olarak her ölçekte mikro dozaj sistemleri üretmektedir. Altınbilek Mikro Dozaj Sistemleri rijitliği kadar modüler yapıda olmasıyla da sevk ve montaj kolaylığı sağlamaktadır. Tartım için ağırlığa ve konstrüksiyona uygun elektronik yük hücreleri kullanılmaktadır. Farklı özgül ağırlıktaki ve farklı akış özelliğindeki hammaddeleri dikkate alarak tasarımlarımızı sisteminize uygun şekilde özgünleştirmekteyiz. Üretimlerimizde teknolojinin en üst versiyonu olan robot kaynak makinelerimizle standartlar oluşturmakta ve elektrostatik toz boya sistemimiz ile de ürünlerimizin dayanımını artırmaktayız. 

.

.