Melasiyer Molasses Mixer Смеситель Мелассы

Melasiyer Molasses Mixer Смеситель Мелассы

Melasiyer Molasses Mixer СМЕСИТЕЛЬ МЕЛАССЫ

ALTINBİLEK Melasiyerler; Tek şaftlı ve çift şaftlı modellerde ürün kapasitelerine uygun yapılarda dizayn edilmektedir. Melasiyerler yem endüstrisinde katkı olarak kullanılan şeker melası vb. sıvıların sürekli akış içerisinde eşit ve dengeli biçimde karışımını sağlayan makinelerdir. Altınbilek Melasiyerlerde, toz formdaki hammadde veya ürünün makineye girişini algılamak ve buna bağlı olarak sıvı ilave etme işlemini başlatmak amacıyla sensörlü klape sistemi bulunmaktadır. Melasiyer rotorlarında homojen karışım sağlamak amacıyla özel yapıda dizayn edilmiş padıllar yer almakta ve bunların yönleri karışım süresine bağlı olarak operatör tarafından ayarlanabilmektedir. Melasiyer boyunca tüm rotora erişimi sağlayabilmek amacıyla geniş bakım ve kontrol kapakları yer almaktadır.

ALTINBİLEK Molasses are designed with single shafts and double shafts in suitable structures according to product capacities. Molasses are machines that provide equal and balanced mixing of sugar molasses and similar liquids used as additives in the feed industry in a continuous flow. Altınbilek Molasses have a sensor flap system in order to detect the entrance of the powdered raw material or product into the machine and to start the liquid addition process accordingly. There are specially designed paddles in molasses rotors to ensure a homogeneous mixture and their directions can be adjusted by the operator depending on the mixing time. There are wide maintenance and control doors to provide access to the entire rotor along the molasses.

Смесители мелассы компании ALTINBİLEK;  производится в одновальном и двухвальном исполнении в зависимости от необходимой производительности. Смеситель мелассы; это оборудование, которое обеспечивает равномерное смешивание в непрерывном потоке корма с мелассой (сахарной патоки). На входе смесителя имеется откидная заслонка с датчиком, сигнализирующим о поступлении продукта и запуска процесса ввода мелассы. Для обеспечения однородности смешивания, на роторах смесителя мелассы имеются специально разработанные, регулируемые лопастя. Имеются широкие дверцы обеспечивающие доступ ко всему ротору смесителя, простоту техобслуживания и осмотра. На крышках имеется механизм блокировки, который предотвращает открытие без остановки ротора. На нижней части ротора имеется датчик вращения. На входе и выходе имеются пробоотборники.