Çöp Sasörü Drum Sieve Барабанный Скальператор

Çöp Sasörü Drum Sieve Барабанный Скальператор

Çöp Sasörü Drum Sieve Барабанный Скальператор

ALTINBİLEK Çöp Sasörü; taneli ve toz ürünlerin ön temizlemesinde kullanılır. Tahıl depoları, un, bakliyat, yem gibi bir çok sanayi tesisinde; hammadde ile birlikte gelebilecek sap, saman, ağaç parçaları, mısır koçanı parçaları, çöp, kağıt, torba v.b. istenmeyen yabancı maddelerin sisteme girmeden önce ayrıştırılmasında kullanılmaktadır. Bu sayede taşıma sistemlerini korur ve makine ekipman arızaları ile hasarların önüne geçilmesi sağlanır.
Ürünler sürekli dönen tambur içerisine beslenir. 10 ila 80mm arasında değişen elek deliklerinden geçerek çıkışa düşer.
Elek delikleri ahşap rulolar ile eleme esnasında kendi kendini temizler. Elek deliklerinden geçemeyen kaba atıklar kılavuz vida yardımıyla tambur sonundaki çıkışa yönlendirilir.

ALTINBİLEK Separator, is used for pre-cleaning of granular and powder products. In many industrial facilities such as grain storages, flour,
pulse, and feed plants, unwanted materials such as stalk, straw, wood chips, corn cob pieces, garbage, paper, bag etc. are separated and exit
from the end of the drum. This way, it protects conveyance operations from machine equipment malfunctions and damages.
The products are fed into the continuously rotating drum. The products then pass through sieve holes ranging from 10 to 80mm and fall at the
outlet. The sieve holes clean themselves during sieving via wooden rollers. Coarse wastes that cannot pass through the sieve holes are directed
to the outlet at the end of the drum with the help of a guide screw.

Сепаратор ALTINBİLEK используется для предварительной очистки гранулированных и порошковых продуктов. На многих промышленных объектах, таких как зернохранилища, заводы по производству муки, бобовых и комбикормов, нежелательные предметы, такие как стебли, солома, щепа, кусочки кукурузных початков, мусор, бумага и пакеты, отделяются и выходят из конца барабана. Таким образом, он защищает транспортные операции от отказов и повреждений машин и оборудования.