Taşıma Sistemleri Handling Systems СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Taşıma Sistemleri Handling Systems СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ

ALTINBİLEK olarak siz değerli müşterilerimizle kurduğumuz iş ortaklığımızı bağlılıkla destekliyor, projelerinizde gelecek öngörüsünü ortaya koyarak kalıcı koordinasyon sağlıyoruz. As ALTINBİLEK, we faithfully support our business partnership with you, our valued customers, and provide permanent coordination by revealing the future foresight in our projects. Мы, компания ALTINBİLEK, искренне поддерживаем наше деловое партнерство с Вами, принимая во внимание будущие перспекитивы развития, мы постоянно координируем нашу работу.

Kovalı Elevatörler Bucket Elevator Ковшовая Нория

ALTINBİLEK Kovalı Elevatörleri, ürününüzün istenilen kapasitede hasarsız ve ekonomik bir şekilde dikey yönde taşınmasını sağlar.
ALTINBİLEK Bucket Elevators ensure that your product is transported in the desired capacity without damage and economically in vertical direction.
Ковшовая нория ALTINBİLEK, разработана для бережной транспортировки сыпучих и гранулированных продуктов в вертикальном направлении..

Daha Fazla Read More Еще

Kendini Temizleyen Elevatör Bucket Elevator With Circular Boot Самозачистная Нория

ALTINBİLEK Kendi kendini temizleyen elevatör, yuvarlak şekilli ayarlanabilir alt başlığı ile taşınan ürünlerinin karışmasını en aza indirerek düşük hızda dikey iletimini sağlar.
ALTINBİLEK Bucket elevator with circular boot with adjustable round lower boots provide vertical grain carrying at slow speed in order to minimize the mixin of the remains of the previous product.
Самозачистная нория ALTINBİLEK, разработана для бережной транспортировки сыпучих и гранулированных продуктов в вертикальном направлении.

Daha Fazla Read More Еще

Kovalı Z Elevatör Bucket Z Elevator Кошовая Норяи Типа Z

ALTINBİLEK Kovalı Z-Elevatör, taşınacak ürünü bir veya daha fazla besleme noktasından, dikey ve yatay olarak taşımak için kullanılır.
ALTINBİLEK Z Bucket Elevator is begin used to transport products vertically and horizontally from one or more feed points.
Ковшовая нория типа Z ALTINBİLEK, позволяет перемещать продукт без повреждений ввертикальном, горизонтальном и наклонном направлениях.

Daha Fazla Read More Еще

Yükleme Körüğü Loading Below Телескопический Загрузчик

ALTINBİLEK Silobas ve kamyon yükleme körüğü; un, yem ve çimento gibi ürünlerin tozsuz ve güvenli bir şekilde silobas, kamyon ve gemiye doldurulmasını sağlamaktadır.
ALTINBİLEK Loading bellow is designed to provide dust free flowing while loading bulk materials to trucks, tankers and silobases in sectors of grain, chemistry and construction.
Телескопический загрузчик ALTINBİLEK, сконструированы для использования в зерновой, химической, строительной или т.п. индустрии, при загрузке сыпучих продуктов в грузовики, танкера и подобные транспортные средства обеспечивая беспылевую работу системы.

Daha Fazla Read More Еще

Zincirli Konveyör Chain Conveyor Цепной Конвейер

ALTINBİLEK Zincirli Konveyörleri, tahılın istenilen kapasitede hasarsız ve ekonomik bir şekilde düz veya eğimli olarak iletilmesini sağlar.
ALTINBİLEK Ideal for horizontal and inclined conveying of products that demand completely closed dustproof transport.
Цепной конвейер ALTINBİLEK, позволяет транспортировать рассыпные и гранулированные продукты, горизонтально или под необходимым углом, с необходимой производительностью без травмирования продукта.

Daha Fazla Read More Еще

Tekne Zincirli Konveyör U Type Chain Conveyor Лотковый Цепной Конвейер

ALTINBİLEK Tekne Tipi Zincirli Konveyörler, U tipi gövde dizaynı sayesinde taşınan ürünün gövde içerisinde kalmasını engeller.
ALTINBİLEK U-type chain conveyors prevent the transported product from remaining in the body due to the U-type design of their body.
Лотковый цепной конвейер ALTINBİLEK, благодаря лотковому строению короба предотвращает остаток продукта внутри конвейера

Daha Fazla Read More Еще

Eğimli Zincirli Konveyör Inclined Chain Conveyor Наклонный Цепной Конвейер

ALTINBİLEK eğimli zincirli konveyörleri, tahıl ve türevlerini istenilen kapasitede, hasarsız ve ekonomik şekilde istenen açı ve eğime göre kolayca taşıma olanağı sağlar.
ALTINBİLEK, inclined chain conveyors, ensure transport of cereal and similar products easily in desired volume, undamaged and economic ways according to customer’s desired angle and slope.
Наклонный цепной конвейер ALTINBİLEK, позволяет транспортировать рассыпные и гранулированные продукты, под необходимым углом, с необходимой производительностью без травмирования продукта.

Daha Fazla Read More Еще

Helezon Konveyör Screw Conveyor Шнековый Конвейер

ALTINBİLEK Standart konstrüksiyon tekne (U- tipi) ve tüp helezon şeklindedir ve isteğe göre galvanizli çelik, boyanmış çelik ve paslanmaz çelikten imal edilir.
ALTINBİLEK The standard construction is of tub (U-type) and helical tube form and depending on requests; they are produced from steel, painted steel and stainless steel.
Шнековый конвейер ALTINBİLEK, стандартно изготавливаеться лоткового типа U или трубчатого типа в оцинкованном, окрашенном виде или из нержавеющей стали.

Daha Fazla Read More Еще

Bant Konveyör Belt Conveyor Ленточный Конвейер

ALTINBİLEK Rulolu bant konveyörleri, taşınacak ürünün yatay veya eğimli olarak iletimini sağlar. İletim, taşıyıcı rulo üzerinde hareket eden bant ile sağlanmaktadır.
ALTINBİLEK Roller belt conveyors allow to transmission of product as horizontal or inclined. Transmission is provided with moving band on carrier roller.
Ленточный конвейер ALTINBİLEK, позволяет транспортировать продукт в горизонтальном или наклонном направлении при помощи ленты движущийся по несущим роликам.

Daha Fazla Read More Еще

Kapalı Bant Konveyör Enclosed Belt Conveyor Ленточный Конвейер Закрытого Типа

ALTINBİLEK Kapalı bant konveyörleri; Yüksek kapasitede toz ve granül ürünlerin hassas bir şekilde iletimi için idealdir. İletilecek ürüne ve kapasiteye göre imal edilirler.
ALTINBİLEK Enclosed belt conveyors; It is ideal for transmission of high capacity powder and granular products. It is manufactured according to product and capacity.
Ленточные конвейеры закрытого типа ALTINBİLEK, позволяет транспортировать рассыпные и гранулированные продукты с высокой производительностью без травмирования продукта. Производиться исходя из продукта транспортировки и необходимой производительности.

Daha Fazla Read More Еще

Hareketli Bant Konveyör Mobile Belt Conveyor Ленточный Конвейер с Разгрузочной Тележкой

ALTINBİLEK Hareketli bant konveyorle istediğiniz yatay pozisyonda boşaltma imkanı vermektedir. Hareketli araba rayların üzerinde istenilen noktaya hareket eder.
ALTINBİLEK provides unloading in any horizontal position you want with its movable belt conveyor. It moves to the desired point with the help of moving rails.
Ленточный конвейер с разгрузочной тележкой ALTINBİLEK, позволяет транспортировать продукт в горизонтальном или наклонном направлении. Разгрузочная тележка может передвигаться в необходимом направлении по направляющим рельсам.

Daha Fazla Read More Еще

Teleskobik Bant Konveyör Telescopic Belt Conveyor Телескопический Ленточный Конвейер

ALTINBİLEK Teleskobic Bant Konveyor, Çuval taşıma konusunda pratiklik sağlar. Fonksiyonel olarak ileri, geri, aşağı ve yukarı kumanda yoluyla kolayca hareket ettirilir.
ALTINBİLEK Telescopic Belt Conveyor provides practicality in carrying sacks. It can be moved easily through forward, backward, up and down control functionally.
Телескопический ленточный конвейер ALTINBİLEK, позволяет транспортировать упакованные продукты, без повреждений, горизонтально или под углом. Простое управление по средствам пульта позволяет передвигать конвейер вперед-назад, вниз-вверх.

Daha Fazla Read More Еще

Akış Bileşenleri Flow Systems Components Распределитель

ALTINBİLEK Akış Bileşenleri sistemi ürün akışının kontrol edilmesi ve yönlendirilmesini sağlayan ekipmanlardır.
ALTINBİLEK Flow Components system represent the equipments that control and direct the product flow.
Распределитель ALTINBİLEK, позволяет без проблем направить поток продукта в нужном направлении и при этом сохраняет качество зерна. Вариант распределителя с несколькими входами позволяет одновременно распределять по нужным направлениям несколько потоков.

Daha Fazla Read More Еще

Çelik Yapılar Steel Structures Стальные конструкции

ALTINBİLEK Çelik Yapılar; Yürüme ve Servis Yolu, Yürüme Yolu Destek Ayakları, Elevatör Kulesi, Makine Kulesi, Kamyon ve Tren Yükleme, Sundurma ve Çelik Yem Fabrikası Binaları Yapmaktadır.
ALTINBİLEK Steel Structures Builds Catwalk and Service Way, Walkway Support Towers, Elevator Tower, Machine Tower, Truck and Train Loading, Shed and Feed Factory Steel Buildings.
Стальные конструкции ALTINBİLEK; Производит эстакады, опоры для эстакад, вышки норийные, вышки для оборудования, приёмные устройства для авто и жд транспорта, навесы и стальные здания комбикормовых заводов

Daha Fazla Read More Еще

Tapco Elevatör Kovaları Tapco Elevator Buckets TAPCO Норийные Ковши

Tapco Inc. 900.000 stoğu ile elevatör kovalarının lider üreticisidir. Tüm Tapco kovaları yüksek kaliteli materyallerden üretilmektedir.
Tapco Inc. is a leading manufacturer of elevator buckets, with 900,000 in stock. All Tapco buckets are manufactured from the highest grades of resins.
Tapco Inc. лидер в производстве ковшей для норий со стоком 900.000 штук. Все ковши Tapco изготовлены из высококачественных материалов.

Daha Fazla Read More Еще